overzicht

01/11/2020

Wim Nelis Meesterlijke Ambachten

Nieuwe voorzitter natuursteenbewerkers

Er waait een frisse wind door de federatie van de natuursteenbewerkers in de Confederatie.
Wim Nelis, de nieuwe voorzitter, zegt welke richting het zal uitgaan in de komende jaren.

Wim Nelis: “Ik ben geen voorzitter geworden uit persoonlijke ambitie. Maar ik had en heb wel ideeën en een visie die ik zou willen realiseren. Toen ik zag dat onze beroepsfederatie een nieuwe voorzitter nodig had en dat er weinig kandidaten waren, ben ik ingegaan op de vraag van Patrick Noé en heb ik het mandaat aanvaard.”

Onbekend is onbemind

“Ik ben nog maar enkele jaren lid van de Confederatie en ik moet toegeven dat ik mijn twijfels had bij het nut van dat lidmaatschap. Uiteindelijk is dat helemaal omgeslagen tijdens deze coronacrisis. De informatie die we kregen, het lobbywerk, het advies, de belangenverdediging … Ik werd me bewust van het nut en het potentieel van een sterke beroepsorganisatie.”
“Het probleem is dat veel leden de Confederatie eigenlijk niet goed kennen. We zouden een beter verhaal moeten brengen, veel beter duidelijk maken wat onze meerwaarde is. Maar daarvoor is het nodig dat we ons eerst herbronnen, nagaan wat we de leden kunnen bieden, hoe we beter kunnen inspelen op hun behoeften.”

De noden

“Wat zijn die behoeften van de natuursteen-aannemers? Dezelfde als die van de bouw in het algemeen. Het gebrek aan goede medewerkers, al moeten we op dat punt ook in eigen boezem durven kijken. De bouw moet van dat negatieve imago af, van het idee dat onze werken nooit op tijd klaar zijn, dat onze offertes niet kloppen en dat we geen service aan de klanten geven. Als ons imago beter zou zijn, zouden we gemakkelijker goede mensen kunnen aantrekken.”

“Net als voor andere aannemers zijn ook veiligheid en milieu een uitdaging voor ons. Wat betreft veiligheid is er voor ons beroep het probleem van het gevaarlijke kwartsstof dat vrijkomt bij het zagen, slijpen en boren. Wat betreft milieu is er onder meer het grote waterverbruik van natuursteenbewerkers. De regelgeving eist dat dat water gezuiverd wordt, maar ik ben er niet van overtuigd dat iedereen dat even zorgvuldig doet. We moeten duurzamer zijn voor onze planeet, op de lange termijn denken.”

Ondersteuning

“Het zijn allemaal punten waarop onze aannemers ondersteuning nodig hebben. Maar er is in onze beroepsfederatie op dat gebied een nieuwe dynamiek ontstaan. Daarvoor wil ik hier ook onze nieuwe aannemersbestuursleden bedanken, die dit mee in gang gezet hebben.”
“Een voorbeeld is het charter dat we aan opstellen zijn voor de keukenbedrijven. Het gaat over de productie van werkbladen voor keukens. Een van de problematieken op dat punt is weer de bescherming van de werknemers tegen het stof dat daarmee gepaard gaat.”

Leden meetrekken

Wim Nelis: “Maar ik ben van mening dat het van de aannemers zélf moet komen. Ik zie het als mijn taak onze leden mee te trekken. We zijn dus al bedrijven in onze sector aan het bezoeken om vragen los te maken, en
volgend jaar gaan we roadshows organiseren. We gaan meer naar bedrijven toestappen, meer uitleggen wat we hen bieden op het vlak van advies, opleidingen enzovoort. We gaan proberen om de Confederatie en onze beroepsfederatie op de kaart te zetten, en samen met de leden te werken aan zaken als veiligheid, milieu, duurzaamheid en imago. Ik ben er immers van overtuigd dat ondernemingen die in de toekomst niet mee zullen zijn op deze punten, op de langere termijn bij de verliezers zullen horen.”

Dit artikel verscheen in Bouwbedrijf, een uitgave van de Confederatie Bouw.

Wim Nelis Meesterlijke Ambachten (5)

Graag meer info?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op