overzicht

04/12/2023

Bedankt voor een steengoed 2023!

Een Eerbiedwaardige Traditie: Sint-Barbara, Patroonheilige van Natuursteenbewerkers

In de maand december eren we bij Potier Stone met trots Sint-Barbara, de patroonheilige van natuursteenbewerkers. Haar legendarische verhaal gaat terug tot de 3e eeuw, waarin haar moed en toewijding haar de beschermheilige van velen maakten.

Sint-Barbara, de dochter van een rijke heiden, werd tegen haar wil in een toren opgesloten door haar vader, Dioscorus. Tijdens haar opsluiting bekeerde ze zich tot het christendom en wijdde ze haar leven aan het helpen van anderen. Toen haar vader ontdekte dat ze zich tot het christendom had bekeerd, ging hij over tot extreme maatregelen. Uiteindelijk werd Barbara gemarteld en ter dood veroordeeld door haar eigen vader.

Sint-Barbara: Een Inspiratie voor Potier Stone's Toewijding

Net zoals Sint-Barbara, de verheven beschermvrouwe van natuursteenbewerkers, streven wij bij Potier Stone naar een toewijding die diep geworteld is in haar tijdloze principes. In de maand december, ter ere van deze inspirerende figuur, kijken we naar de aspecten van haar verhaal die resoneren met onze eigen missie en waarden.

Bescherming in Vakmanschap:

Bij Potier Stone is elk stuk natuursteen doordrongen van vakmanschap en kwaliteit. Net zoals Sint-Barbara bescherming bood tegen gevaar, creëren wij voor onze medewerkers een veilige omgeving waarin zij met de nodige zorg en precisie kunnen werken. Onze realisaties worden gecreëerd waarbij de veiligheid steeds in acht genomen wordt, vergelijkbaar met de zorg waarmee Sint-Barbara haar gelovigen behoedde.

Toewijding aan Detail:

Sint-Barbara wijdde haar leven aan het helpen van anderen, een principe dat parallel loopt met onze eigen toewijding aan detail en service. Bij Potier Stone zetten we ons in voor het leveren van de hoogste standaard in elk aspect van ons werk, net zoals Sint-Barbara zich inzette voor perfectie in haar toewijding aan het christendom.

Inspiratie in Uitdagingen:

De uitdagingen waarmee Sint-Barbara werd geconfronteerd, herinneren ons eraan dat door vastberadenheid en geloof obstakels kunnen worden overwonnen. Bij Potier Stone omarmen we dezelfde vastberadenheid om voorbij de moeilijkheden van natuursteenbewerking te gaan, wetende dat onze inspanningen resulteren in buitengewone creaties.

In deze feestelijke periode, terwijl we Sint-Barbara eren, verbinden we ons opnieuw met haar geest. Moge haar bescherming ons begeleiden in ons streven naar vakmanschap, toewijding aan detail en het overwinnen van uitdagingen. Bij Potier Stone vieren we niet alleen het verleden, maar omarmen we ook een toekomst waarin we voortdurend geïnspireerd worden door de erfenis van Sint-Barbara.

Graag meer info?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op